Koppelingen

"Koppelingen met toegevoegde waarde"

Een website, webshop of app staat vaak niet op zichzelf. Vaak worden gegevens getoond die (ook) in een ander systeem beschikbaar zijn of worden er gegevens verzameld die (ook) in een ander systeem nodig zijn.

Pakket koppeling
HUSS is expert in het verbinden van verschillende systemen om zo een doorlopend proces te creëren. Vaak moet er gekoppeld worden met één bron of doel met een vaste gegevensstructuur denk hierbij aan Exact, Snelstart, iMuis, Synergy, Microsoft Dynamics AX/NAV of een maatwerk pakket. HUSS verzorgd dan de koppeling op basis van de vereiste structuur door het pakket. Is er geen koppelingsvoorziening (API) dan zullen we de data via een eigen interface uitwisselen. 

Bridge / Dynamische Interface
Het kan ook zijn dat gegevens uit verschillende bronnen vertaald moeten worden naar één doel of vanuit één bron naar verschillende partijen/software pakketten. Er moet dan een dynamisch vertaalslag plaatsvinden. Voor het koppelen met meerdere gegevensstromen heeft HUSS een Bridge ontwikkeld. Deze interface is dynamisch doordat er verschillende modellen zijn te configureren waarbinnen toewijzing en of bewerking van de gegevens kan plaatsvinden. In het bouwen van dit soort complexe koppelingen is HUSS zeer goed!

Ook voor hosting bieden we een passende oplossingHUSS B.V. | Edisonweg 12 | 2952 AD Alblasserdam | 078 6911140

Ben je iets vergeten?

Actueel | Koppelingen | Hosting | Vacatures